3/10/10

Cut-up OLI SUOR MORQUES I CENDRES

Un botiguer enfilat a un arbre Sa por i sa seva cosina Sa cendra que ens pentina Carritx a Ciutat A Llucarí hi ha un home que esmola nassos En Dídac Home de llibres Formigues taurons de sa terra L´Opera de Giacomo pren al meu cap Cada dematí de la meva vida A sal llauna nomes i queden miques En Sebastià fou un nin Cada passa, un dispar Una dona engalanada amb un devental Que som? Mobles? 400 porcs savis

Portals de rovell homits de pedra Plàstic cremat Faldons emmorcats El rellotge tanca la botiga del rellotger Homes agenollats per homes Ens fan ésser tot allò que mai no forem Casa gran signada És la por la més fosca de les fosques Un vell verd de cara ennegrida i de rialla de falç es fuma una pipa de divises, damasos, escritures notarials i tot alló que sigui necesari per apallisar-te de tal manera que no et puguis aixercar-te pus mai, quin home tant dolç que et fara conrra la terra amb el teu barram com fan els infants ficant el morros a la sucrera Deu es una bala de palla